نارضایتی مدیر کل محیط زیست از تبلیغات کاغذی انتخابات

60462محمدرضا محمدی  با اشاره به نحوه تبلیغات کاندیداهای شورای شهر و روستاها و خدشه‌ وارد کردن به سیمای بصری شهر اظهار داشت: برخی از کاندیداها در ستادهای انتخاباتی برای اینکه بنرهای تبلیغاتی آنها در دید شهروندان قرار گیرد دست به قطع شاخه درختان کردند بر این اساس چون حفظ شهر برای آنها اهمیتی ندارد، نمی‌توانند مدافع مردم باشند.
وی با اشاره به اینکه توزیع پوسترهای کاغذی سبب تخریب چهره شهر شده است، افزود: این نوع تبلیغات کاغذی با وجود گسترش فضای مجازی چندان تأثیرگذاری در مردم شهر ندارد و نوعی هزینه مازاد است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خواستار نصب تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در مکان‌های تعبیه شده توسط شهرداری شد و گفت: همدان به عنوان شهر سبز پایدار انتخاب شده است بنابراین کاندیداهایی که به عنوان مدافع حقوق شهر و شهروندان وارد عرصه رقابت شدند باید از روش‌های زیست محیطی و تبلیغات غیرکاغذی برای تبلیغ اقدام کنند.
وی اقدام کاندیداهای شورای شهر در تبلیغات کاغذی با مفهوم شهر سبز پایدار تعارض دارد، بیان کرد: این کاندیدای که برای کسب رأی قانون را زیر پا می‌گذارند نمی‌توانند به مجریان قانون مدافع حقوق شهروندان باشند.
به گزارش تسنیممحمدی با بیان اینکه حفظ موهبت‌های طبیعی و سیمای شهری را نشان از بلوغ فرهنگی دانست و عنوان کرد: شهروندان باید با فرهنگسازی و هوشیار کردن یکدیگر جلویی این نوع تخلفات مغایر با حفظ محیط زیست زیست و شهر سبز پایدار را بگیرند.
وی تأکید کرد: فضای مجازی، در شرایط امروز امکان بسیاری مناسبی به دلیل گستردگی برای تبلیغات است و نشان از سطح بالای بلوغ فرهنگی کاندیدا را دارد.

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *