نتایج نهایی حوزه انتخابیه همدان و فامنین

رئیس ستاد انتخابات استان همدان در نشست خبری امروز آخرین نتایج آرا دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه همدان و فامین را در اختیار رسانه ها قرار داد.انتخابات همدان

محمدابراهیم الهی تبار اظهار داشت: در حوزه انتخابیه همدان وفامنین از 577 هزار و 484 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که از این میزان کل آراء ماخوذه 291 هزار و 685 رای و میزان مشارکت  50/1درصد بوده است.

الهی تبار گفت: از میان آرا اخذ شده حمیدرضا حاجی بابایی با کسب ١٣٣ هزار ٣٤٣ رای و امیر خجسته با کسب ٨٠ هزار و ٣٠٦ رای به مجلس دهم راه یافتند.

او ادامه داد: نفرات بعدی عبارتند از، سید کاظم حجازی با 55 هزار و 364 رای، سید مرتضی حسنی حلم با 48 هزار و 328 رای و علی اسدی با 29 هزار و 5 رای در رتبه های سوم تا پنجم قرارگرفتند.

الهی تبار نرخ مشارکت مردم در حوزه انتخابیه همدان و فامنین را 1/58 درصد اعلام کرد.

در ادامه رئیس ستاد انتخابات استان همدان آرا نهایی کاندیداهای حوزه همدان و فامنین را به شرح ذیل اعلام نمود:

6. علي اکبر فاميل کريمي 22537 بيست و دو هزار و پانصد و سي و هفت

7 فرزانه نيکو 12056 دوازده هزار و پنجاه و شش

8 سعيد ديني 10010 ده هزار و ده

9 نوروز حاجي بابائي 7060 هفت هزار و شصت

10 حافظ اسدبيگي 5210 پنج هزار و دويست و ده

11 مهدي حسيني پناه 4537 چهار هزار و پانصد و سي و هفت

12 بهرام سهرابي 4374 چهار هزار و سيصد و هفتاد و چهار

13 بهرام اسدي 4016 چهار هزار و شانزده

14 هوشنگ وفائي 3930 سه هزار و نهصد و سي

15 ناهيد ارجي 3797 سه هزار و هفتصد و نود و هفت

16 حسين فرخى 3415 سه هزار و چهارصد و پانزده

17 محمدرضا سکوت 3044 سه هزار و چهل و چهار

18 شيما اميني 2471 دو هزار و چهارصد و هفتاد و يک

19 شکوه نظري 2233 دو هزار و دويست و سي و سه

20 مجيد بابائي 2125 دو هزار و يکصد و بيست و پنج

21 مهدي جباريان 2120 دو هزار و يکصد و بيست

22 ابراهيم سهرابي 1883 يک هزار و هشتصد و هشتاد و سه

23 مجيد خاکسار 1831 يک هزار و هشتصد و سي و يک

24 مهدي زارعي 1765 يک هزار و هفتصد و شصت و پنج

25 عليرضا شمس 1738 يک هزار و هفتصد و سي و هشت

26 بهروز حاجيلو 1698 يک هزار و ششصد و نود و هشت

27 روح الله هيزجي 1674 يک هزار و ششصد و هفتاد و چهار

28 علي بيات 1628 يک هزار و ششصد و بيست و هشت

29 مهين مسنديان 1493 يک هزار و چهارصد و نود و سه

30 مجيد قراباغي 1298 يک هزار و دويست و نود و هشت

31 بهروز حليمي 1280 يک هزار و دويست و هشتاد

32 سيدامين اشرف 1222 يک هزار و دويست و بيست و دو

33 مهدي سمواتي مخصوص 1210 يک هزار و دويست و ده

34 محمدرضا اشرفيان 897 هشتصد و نود و هفت

35 اميرهوشنگ اميدي 610 ششصد و ده

36 حميدرضا مرادي 530 پانصد و سي

37 مهرداد خضريان 517 پانصد و هفده

38 مصطفي هاشمي مسلکي 516 پانصد و شانزده

39 ميثم مباشري 505 پانصد و پنج

40 عليرضا ثابت مقدم 334 سيصد و سي و چهار

41 مجيد افشاري 319 سيصد و نوزده

42 مصطفي اعتمادشفيع 202 دويست و دو

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *