Tagged: عاشورا 95

hamedan2

سلام من به محرم

             ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا           بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش  ...