Tagged: پیاده راه

همدان

اجراي طرح پیاده‌راه اکباتان در اوایل سال 97

محمدرضا قرایی رئیس اداره بهسازی و عمران اداره کل راه و شهرسازی همدان، با بیان اینکه اجرای طرح پیاده راه بوعلی با همت شهرداری همدان با توجه به ارزش‌ها و پتانسیل‌های موجود در این...